Episode 31: Mindfulness – en vei som leder til nuet

I denne samtalen utforskes meditasjonsformen mindfulness gjennom samtale med Andries J. Kroese, direktør for Scandinavian Centre for Awareness Training (SCAT). Han forteller først om sin bakgrunn som lege og kirurg og videre om hvordan han reiste til India i ung alder. Der traff han blant annet Krishnamurti som skulle få mye å si for hans forståelse av meditasjon, eller det vi i dag ofte beskriver som mindfulness. Andries gir en grundig forklaring på hva denne praksisformen innebærer, hvilke effekter det kan ha og utdyper samtidig noen av de evige paradoksene knyttet til meditativ praksis. Mot slutten forteller han litt om sine planer for årene fremover og vi avslutter samtalen med en utforskning av nuets kvaliteter. NB! Vi bygger samtalen vår på videointervjuet under, så det anbefales å se denne først.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Andries J. Kroese
Krishnamurti
John Kabat-Zinn

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • Elisabeth Kjellstrom

  Tack för en fantastiskt fin Intervju!

  • James Arnfinsen

   Takk for hyggelig tilbakemelding Elisabeth. 

 • Annelie

  Tack!