Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For eksempel, hvilke prinsipper fra økologisk matvareproduksjon kan overføres til organisasjonsutvikling?

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Skånåliseter Gårdsysteri
Skapende sirkler

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen er utdannet lærer gjennom NTNU og har for tiden en 50% lærerstilling ved en barneskole i Trondheim. Ved siden av universitetstudiet har han en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Han driver egen virksomhet gjennom firmaet Agent for Endring og er engasjert som mekler i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Frem til 2016 er an også engasjert som kursassistent på en tverrfaglig lederutdannelse i Danmark i regi av Bæredyktig Ledelse og Presencing Institute. Han er også delaktig i utviklingen av Social Presencing Theater, en kropp og oppmerksomhetsbasert utviklingspraksis som har vokst frem gjennom samarbeidet til Arawana Hayashi og Otto Scharmer. I fritiden trener og instruerer han aikido i NTNUI og driver også et barneparti i Trondheim Aikidoklubb. Han er oppvokst i Oslo med norsk far og engelsk mor, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Her bor han i en seilbåt som også fungerer som studio til podcastshowet på denne nettsiden.
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), while also being trained in dialogue facilitation, conflict resolution and mindfulness. He is currently working as a teacher in Trondheim, Norway and as a mediator through the Norwegian Mediation and Reconciliation Service. He also runs his own company Agent for Endring (“agent for change”). An other important affiliation is his engagement with the network Sustainable Co-Creation, a three year leadership program led by Steen Hildebrandt and Michael Stubberup from Denmark, together with Arawana Hayashi and Otto Scharmer from Presencing Institute. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. You can contact James at james.arnfinsen @ gmail.com