Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For eksempel, hvilke prinsipper fra økologisk matvareproduksjon kan overføres til organisasjonsutvikling?

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Skånåliseter Gårdsysteri
Skapende sirkler

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (31) er utdannet lærer gjennom NTNU og arbeider 50% ved en barneskole i Trondheim. Han har en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Han driver egen virksomhet gjennom firmaet Agent for Endring og Empatiskolen, og er samtidig engasjert som mekler i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. I fritiden trener og instruerer han aikido i NTNUI, og driver også et barneparti i Trondheim Aikidoklubb. Han er oppvokst i Oslo med norsk far, engelsk mor og to yngre brødre, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Her bor han i en seilbåt som også fungerer som studio til podcastshowet på denne nettsiden.
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), while also being trained in dialogue facilitation, conflict resolution and mindfulness. He is currently working as a teacher in Trondheim, Norway and as a mediator through the Norwegian Mediation and Reconciliation Service. He also runs his own company Agent for Endring (“agent for change”). In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. You can contact James at james.arnfinsen @ gmail.com