Episode 28: Ost, bakteriekultur og samfunnsutvikling

I denne episoden samtaler jeg med osteprodusent Svein Håpnes. Han driver gårsysteriet Skånåliseter og i samtalen forteller han blant annet om hvordan ost kan produseres i tråd med naturens egne prosesser. Videre i samtalen utforsker vi hvordan osteproduksjon kan fungere som en metafor for samfunnsutvikling mer generelt. For eksempel, hvilke prinsipper fra økologisk matvareproduksjon kan overføres til organisasjonsutvikling?

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Skånåliseter Gårdsysteri
Skapende sirkler

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (31) er utdannet lærer gjennom NTNU og arbeider 50% ved en barneskole i Trondheim. Han har en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Han driver egen virksomhet gjennom firmaet Agent for Endring og Empatiskolen, og er samtidig engasjert som mekler i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. I fritiden trener og instruerer han aikido i NTNUI, og driver også et barneparti i Trondheim Aikidoklubb.
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (31) has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working half time as a teacher in primary school. Next to his job as a teacher he is connected to the Norwegian Mediation and Reconciliation Service where he mediates in both civil and legal disputes. Since 2010 he has been developing his own company Agent for Endring ("agent for change"), where he provides services in relation to conflict work, dialogue facilitation and change processes. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.