Episode 26: How sharing your stuff can help build a community

In this episode I´m joined by Sam Stephens from London, England. Together with some friends he created Street Bank, an online tool that makes it easy to borrow and lend things you and your neighbours need. In our conversation he explains how the idea came about, how Street Bank works and how sharing your stuff can have some positive effects in relation to community building, sustainability issues and more.

If you feel inspired or provoked by our conversation feel free to add your comments after the interview. You can also send in a written piece of work and get it published together with this episode. Further details can be found here.

Episode links:

Street Bank

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • James Arnfinsen

    Det har dukket opp en tilsvarende tjeneste utviklet av nordmannen Morten Isachsen. Fenomenet beskrives forøvrig som “kollaborativt konsum” . I artikkelen  fra Aftenposten står det videre: “Kollaborativt konsum er på mange måter gjenoppfinnelsen av det gode, gamle markedet: Man selger, bytter, gir bort eller låner ting av hverandre. Eller går sammen med andre om å kjøpe eller leie. Verden står overfor økonomiske og miljømessige utfordringer som tvinger oss til å revurdere verdiene våre og måten vi konsumerer på, og denne forbruksformen er både sosial og miljøvennlig, forklarer utviklingsdirektør Lauren Anderson hos konsulentfirmaet Collaborative Lab. http://www.aftenposten.no/kultur/Bytteballetten-6749960.html#.TyQhbOPj6t8 

  • James Arnfinsen

    Here is a great radio program from BBC Radio 4 (sep 15) that explores different approaches to sharing and post-capitalism: http://www.bbc.co.uk/programmes/b068xjtj