Episode 23: Hva kan vi lære av Anders Behring Breivik?

I denne episoden samtaler jeg med Pelle Billing og Kristian Stålne fra Sverige. De fikk nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Integral Review der de går i dybden på Anders Behring Breivik og terrorhandlingene som fant sted 22. juli. Pelle Billing driver egen virksomhet og foreleser spesielt om likestillingsarbeid i tillegg til å være tangoinstruktør. Kristian Stålne jobber ved Lunds Tekniska Högskola der han forsker og underviser i bygningsmekanikk og akustikk – samt voksenutvikling. I et forsøk på å forstå terrorangrepet i Oslo og massakren på Utøya, anvender de særlig perspektiver fra forskning på voksenutvikling, kjønnsrollemønster og de ulike verdiene og formene for livsanskuelse som sirkulerer i samfunnet. Underveis, og spesielt mot slutten, vendes oppmerksomheten mot hva vi kan lære av de forferdelige hendelsene som inntraff 22. juli 2011.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Pelle Billing
Kristian Stålne
Malmö Integral Gruppe
ESRAD
Spiral Dynamics
MHC (Model of Hierarchical Complexity)
Robert Kegan´s ulike nivåer av kompleksitet (subjekt-objekt modellen)
Learning from the Unfathomable: An Analysis of Anders Behring Breivik, publisert i tidsskriftet Integral Review

 


James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • James Arnfinsen

  Da jeg hørt gjennom intervjuet ble jeg oppmerksom på hvor vanskelig det er å omtale “hendelsene” 22. juli. Jeg kom til å tenke på en artikkel fra NRK som kritisk vurderte språkbruken til journalister under og etter terroranslaget. Poenget er vel at det har mye å si hvilke ord og uttrykk vi bruker for å fange inn denne type “begivenheter”. Jeg kan trøste meg med at jeg ikke er utdannet journalist. Les mer på NRK: http://www.nrk.no/kultur-og-underholdning/1.7766160 

 • James Arnfinsen

  Sturla Haugsgjerd, som til daglig jobber i NRK, har nylig skrevet en kronikk som peker på en noen av de samme momentene som kommer frem i intervjuet med Kristian og Pelle. Mot slutten skriver han:

  “Det første vi må gjøre er å innse at han (ABB) først og fremst er et produkt av vårt samfunn og vår samtid. Min klare oppfatning er at 22. juli ikke bærer bud om en nært forestående sivilisasjonskamp slik Breivik søker å overbevise oss om. Ondskapen overrumplet oss alle ved å angripe fra innsiden, men kanskje skumlest av alt: den ekstreme narsissisten må nødvendigvis forstås som et barn av vår egen kultur.”
  http://www.dagbladet.no/2012/04/27/kultur/debatt/kronikk/rettssaken/breivik/21335985/

  Jeg tror heller ikke det er en kamp mellom sivilisasjoner, men intervjuet med Pelle og Kristian peker i retning av at det kan være en “kamp” mellom ulike former for livsanskuelse, eller det som beskrives som “memer” eller “meaning-making-structures” på engelsk. Se forøvrig nettsiden til Kristian for mer om dette temaet: http://www.fication.se

 • James Arnfinsen

  Anbefaler vedlagt kronikk ’Likestillingens skyggeside’. Skribenten tar opp tema relatert til likestilling som sammenfaller med innholdet i dette intervjuet. 
  http://www.dagbladet.no/2012/08/15/kultur/debatt/kronikk/likestilling/mannsrollen/22968577/

 • James Arnfinsen

  “Har gått for langt i å dempe det gjerningsmannen faktisk stod for” (02.17.2014) Viktig artikkel i Aftenposten. Partisekretær i Ap skrev et innlegg i Tidskrift for Norsk Psykologforening om hvordan verdiene som Anders Behring Breivik stod for ikke har blitt debattert nok, særlig innad i Ap. http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Har-gatt-for-langt-i-a-dempe-det-gjerningsmannen-faktisk-sto-for-7621041.html#.U7Rr8I1_u9c