Episode 22: Hvordan gjøre generøsitet til en vane?

I denne episoden samtaler jeg med Matias Ignatius Nielsen i forbindelse med prosjektet HelpEveryDay.org, et initiativ der hensikten er å mobilisere titusenvis av mennesker til å gi et lite økonomisk bidrag hver dag. Matias forteller om hvordan ideen oppstod, hva som motiverer og driver prosjektet fremover, samt hvilke gleder og utfordringer et slik initiativ kan bringe med seg. Mot slutten påpeker Matias viktigheten av å etablerer vaner som står i samsvar med våre verdier, og han peker på hvordan global utvikling forutsetter at mange mennesker tar små skritt sammen. Hør på intervjuet, la deg inspirere og meld deg opp slik at også du kan gi 50 øre om dagen til et godt formål.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

HelpEveryDay.org
Matias på Aftenshowet DR
Artikkel fra ArhusLokalavisen

 

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) er lærer og arbeider ved Åsvang Skole i Trondheim. Han har i tillegg en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. I fritiden trener og instruerer han aikido. Han er oppvokst i Oslo, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (33) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in primary school. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.
  • James Arnfinsen

    Rundt 09.30 kommenterer jeg at prosjektet synes å utfordre noen oppfatninger om hvordan utvikling foregår, der jeg særlig peker på at utvikling (kanskje) blir drevet frem av få mennesker med makt og innflytelse (på godt og vondt kunne jeg tilføye). Spørsmålet jeg stiller var særlig motivert av det velkjente sitatet til Margareth Mead, nemlig: “Never doubt that a small group of thoughtful, commited citizens can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has”.