Episode 16: Hvordan bli en effektiv endringsagent? (del 1)

I denne episoden samtaler jeg med svensken Thomas Jordan Phd., som i lengre tid har arbeidet med og forsket på medvetenhet, eller det vi på norsk beskriver som bevissthet (eventuelt awareness på engelsk). Interessen for medvetenhet settes i sammenheng med hva Thomas beskriver som ´wicked issues´, eller komplekse og kroniske samfunnsutfordringer. Thomas har særlig interessert seg i enkeltindivider som forsøker å arbeide med nettopp slike utfordringer, og beskriver disse personene som endringsagenter. Utgangspunktet er at slike agenter behøver en høy grad av medvetenhet. I denne første delen av samtalen går vi nærmere inn på forskjellige aspekter ved medvetenhet, deriblandt kompleksitetsmedvetenhet og perspektivmedvetenhet. Vi bringer samtidig inn flere eksempler som illustrasjon, deriblandt fenomenet Anders Behring Breivik og hvordan premissene for politikk kanskje fremprovoserer en lavere grad av kompleksitetsforståelse enn hva som er ideelt. Mot slutten bringer vi inn subjekt-objekt modellen til Robert Kegan.

Dette er del 1 av en tredelt serie. Hør på del 2. Hør på del 3.

Episode linker:

Thomas Jordan (svensk side)
Thomas Jordan (engelsk side)
Konflikter på arbeidsplassen (svensk side)
Robert Kegan
Sara Ross

Artikkelen til Thomas Jordan: Skillful Engagement with Wicked Issues  A Framework for Analysing the Meaning-making Structures of Societal Change Agents. (2011)

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.