Episode 15: Kunsten å merke seg selv

I forbindelse med et kursopphold på Vækstcenteret i Danmark hadde jeg en samtale med to som bor fast på senteret, nemlig Torunn Schei og Karsten Skipper. De er nylig blitt involvert i en organisasjon som heter Ung i Balanse, en forening for ungdom mellom 15 og 25 år. I starten av samtalen forteller de litt om deres egen bakgrunn som psykolog og idehistoriker, før vi sporer samtalen inn på hvordan unge mennesker kan støttes til å mestre eksistensens utfordringer. I dette ligger blant annet evnen til å merke seg selv og muligheten til å finne en balanse mellom gjøren og væren, og videre, hvordan selvutvikling og meditasjon kan være viktige verktøy i en slik prosess. Organisasjonen Ung i Balanse er rettet inn mot denne tematikken og tilbyr kurs i flere byer i Norge.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Vækstcenteret i Danmark
Meditation, drømmetydning og chacrasymboler, av Jes Bertelsen
Et essay om indre frihed, av Jes Bertelsen
Ung i balanse

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.