Episode 12: Integral Theory and Geography (part 1)

In this episode I speak with geographer Dr. Brian Eddy. We are both interested in the work of American philosopher Ken Wilber, and in this first part we delve into some of the basic tenets of Integral Theory. Brian first gives a description of the four quadrants of the AQAL model and his view of how the pure, natural and social sciences relate to the holarchical levels in the model. Further on we touch upon the developmental aspects of reality, and how change and development can be understood in relation to the different quadrants.  Lastly we introduce the concepts of lines of development, or how human beings and phenomena in general can be understood as holonic and multifaceted in nature.

NB! We strongly recommend reviewing the figures provided below when following our conversation. You might want to print them out, or you can open big versions of the pictures by clicking the images on this page.

If you feel inspired or provoked by our conversation feel free to add your comments after the interview. You can also send in a written piece of work and get it published together with this episode. Further details can be found here.

Episode links:

Brian Eddy (CV)
Integral Geography: Space, Place, and Perspective (academic paper)
AQAL Topology — An Introduction to Integral Geography and Spatiality (academic paper)
Ken Wilber
Integral Institute

 


 

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • Eskild

    Dette var et meget bra intervju (selv om jeg bare har hørt del 1 foreløpig). Jeg merket øyeblikkelig å bli interessert i denne modellen (AQAL) – en modell jeg egentlig aldri har hørt særlig my om tidligere. Etter å nå ha studert mer om hva dette handler om det siste døgnet må jeg bare takke for frøet dere plantet i meg. Hva som er mest interessant for meg er at en slik tilnærming til virkeligheten, kanskje spesielt når det gjelder metodologi, er noe jeg (og sikkert mange andre) har kroppsliggjort allerede, og denne modellen har egentlig bare satt ord på hva jeg har tenkt i mange år. Det er kanskje også dette som er mest fascinerende med modellen for meg foreløpig; at den formaliserer noe vi alle gjør og tenker hele tiden; at den setter ord på noe som ofte kan være vanskelig å definere på en konkret måte. Tusen takk for å spre bevissthet om denne tilnærmingen. Tilnærmingen den representerer har og vil nok bli viktig for både meg og mange andre som tiltrekkes av en overordnet og åpen måte å studere virkeligheten og samfunnet på.

    Jeg registrerer at forskningsmiljøer over hele verden tar til seg mer og mer av slike åpne og integrerte metodologier på ulike måter, og det synes jeg er positivt og viktig! 🙂 Jeg tror det vil hjelpe med å utfordre og forhandle med de etablerte populærvitenskapelige og nærmest ensidige naturalistiske forståelsene av vitenskap som mer enn ofte fremstilles som tatt for gitte disposisjoner i strukturene… YEAYEYEAH!!! Good job, James!

    • James Arnfinsen

      Ja, jeg opplevde det på samme måten som deg Eskil, da jeg først kom over arbeidet til Ken Wilber. I dag ser at jeg AQAL-modellen kun er en av mange såkalte helhetsmodeller. For meg handler det rett og slett om en enkel erkjennelse; virkeligheten er uhyre kompeks og skal vi forstå noe som helst må vi inkludere flere perspektiver og bruke flere metodologier (slik du antyder). Takk for hyggelig respons!