Episode 11: Barn og unge i balanse

I denne episoden samtaler jeg med Anne Sælebakke. Hun forteller først om sin yrkesbakgrunn  som fysioterapeut og lærer, før hun går inn på sin egen terapi- og undervisningspraksis. I dette arbeidet benytter hun blant annet komunikologi, kinesiologi og mindfulness i møte med klienter. Videre samtaler vi rundt distinksjonene væren og gjøren, der Anne blant annet påpeker hvordan skolen i stor grad er orientert mot det siste. Med bakgrunn i en slik virkelighet belyses hvilke muligheter som eksisterer for å arbeide med nærvær, tilstedeværelse og “pusterom” i en hektisk hverdag. Vi bruker også en del tid på å utforske kvaliteter ved mindfulness-praksis og hvilke positive effekter en slik trening kan ha. Mot slutten avslører Anne noen tanker rundt en planlagt nordisk konferanse der temaet vil være nettopp barn og unge i balanse.

“Jeg opplever at det å trene mindfulness er å stimulere medfødte egenskaper til å kunne akseptere virkeligheten akkurat nå, sånn som den er, enten vi liker den eller ikke, og det her med å trene evnen til vedvarende konsentrert oppmerksomhet” – Anne Sælebakke

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Anne Sælebakke
Børns Livskunnskap
Drømmen om det gode
Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær
Kommunikologi
Mindfulness i Skolen (bok)
John Kabat-Zinn
Mind and Life Institute 

Intervju med Anne i NRK P2

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • Marit

  Veldig fint intervju James. Jeg fikk veldig lyst til og delta på konferansen.
  Hilsen MArit

  • James Arnfinsen

   Takk, håper vi kan få til et videre samarbeid Marit. Det hadde vært spennende å få med noen fra førskolelærerutdanningen på konferansen.

 • Stina

  Takk for at dere bruker tid på et så viktig tema. 
  Jeg gleder meg til å følge dette arbeidet, og
  støtter det så godt jeg kan 🙂
  Varm hilsen Stina

  • James Arnfinsen

   Takk for tilbakemelding. Vi gjør oppmerksom på at det er mulig å komme innspill til konferansen. Bare å ta kontakt med Anne direkte, eller via undertegnede. 

 • Anne

  Du er skjønn, Anne. Dette er en samtale i den rolige, balanserte og oppmerksomme tilstedeværelsen du og dere to ville formidle, føler jeg. Endelig fikk jeg hørt det. Når er konferansen?
  Hilsen Anne  A.

  • James Arnfinsen

   Hei Anne! Konferansen er 16.-17. november i Oslo. Mer informasjon på Facebook siden: https://www.facebook.com/pages/Konferanse-om-mindfulness-for-barn-og-unge/244347182267628