Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

I denne episoden snakker jeg med Jon Gunnes, ordførerkandidat for Venstre i Trondheim, og Arne Byrkjeflot, gruppeleder i Rødt og samtidig leder i lokallaget til LO i Trondheim. Det er snart kommunevalg og byutvikling er derfor et brennhett tema. I denne debatten går de nærmere inn på hvilke synspunkter Venstre og Rødt bærer i forhold til en rekke konkrete saker; utbyggingsplanene for Brattøra og Nyhavna, utvikling av en klimavennlig bydel på Brøset samt hva som kan gjøres for å bedre byens kollektivtrafikk. Mot slutten diskuteres også hvilken rolle det “frie markedet” har i forhold til byutvikling generelt. La deg engasjere, gjør deg opp en mening og bruk stemmeretten din 12. september 2011.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Rødt i Trondheim
Venstre
Info om kommune- og fylkestingsvalget

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen er utdannet lærer gjennom NTNU og arbeider 50% ved en barneskole i Trondheim. Han har en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Han driver egen virksomhet gjennom firmaet Agent for Endring og Empatiskolen og samtidig engasjert som mekler i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. I fritiden trener og instruerer han aikido i NTNUI og driver også et barneparti i Trondheim Aikidoklubb. Han er oppvokst i Oslo med norsk far, engelsk mor og to yngre brødre, men har studert og arbeidet i Trondheim siden 2005. Her bor han i en seilbåt som også fungerer som studio til podcastshowet på denne nettsiden.
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), while also being trained in dialogue facilitation, conflict resolution and mindfulness. He is currently working as a teacher in Trondheim, Norway and as a mediator through the Norwegian Mediation and Reconciliation Service. He also runs his own company Agent for Endring (“agent for change”). In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. You can contact James at james.arnfinsen @ gmail.com