Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

I denne episoden snakker jeg med Jon Gunnes, ordførerkandidat for Venstre i Trondheim, og Arne Byrkjeflot, gruppeleder i Rødt og samtidig leder i lokallaget til LO i Trondheim. Det er snart kommunevalg og byutvikling er derfor et brennhett tema. I denne debatten går de nærmere inn på hvilke synspunkter Venstre og Rødt bærer i forhold til en rekke konkrete saker; utbyggingsplanene for Brattøra og Nyhavna, utvikling av en klimavennlig bydel på Brøset samt hva som kan gjøres for å bedre byens kollektivtrafikk. Mot slutten diskuteres også hvilken rolle det “frie markedet” har i forhold til byutvikling generelt. La deg engasjere, gjør deg opp en mening og bruk stemmeretten din 12. september 2011.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Rødt i Trondheim
Venstre
Info om kommune- og fylkestingsvalget