Episode 9: Byutvikling i Trondheim – kjør debatt!

I denne episoden snakker jeg med Jon Gunnes, ordførerkandidat for Venstre i Trondheim, og Arne Byrkjeflot, gruppeleder i Rødt og samtidig leder i lokallaget til LO i Trondheim. Det er snart kommunevalg og byutvikling er derfor et brennhett tema. I denne debatten går de nærmere inn på hvilke synspunkter Venstre og Rødt bærer i forhold til en rekke konkrete saker; utbyggingsplanene for Brattøra og Nyhavna, utvikling av en klimavennlig bydel på Brøset samt hva som kan gjøres for å bedre byens kollektivtrafikk. Mot slutten diskuteres også hvilken rolle det “frie markedet” har i forhold til byutvikling generelt. La deg engasjere, gjør deg opp en mening og bruk stemmeretten din 12. september 2011.

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Rødt i Trondheim
Venstre
Info om kommune- og fylkestingsvalget

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (31) er utdannet lærer gjennom NTNU og arbeider 50% ved en barneskole i Trondheim. Han har en variert opplæring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Han driver egen virksomhet gjennom firmaet Agent for Endring og Empatiskolen, og er samtidig engasjert som mekler i konfliktrådet i Sør-Trøndelag. I fritiden trener og instruerer han aikido i NTNUI, og driver også et barneparti i Trondheim Aikidoklubb.
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (31) has a teaching qualification from the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working half time as a teacher in primary school. Next to his job as a teacher he is connected to the Norwegian Mediation and Reconciliation Service where he mediates in both civil and legal disputes. Since 2010 he has been developing his own company Agent for Endring ("agent for change"), where he provides services in relation to conflict work, dialogue facilitation and change processes. In his free time he practices Aikido, a Japanese martial art that in it´s essence is about creating a healing relationship towards oneself and others. James lives in Trondheim, Norway.