Episode 8: Hva er egentlig tilstedeværelse?

I denne episoden snakker jeg med sosialantropolog Håkon Fyhn. Han har i flere år fundert på fenomenet tilstedeværelse og utforsket betydningen av dette gjennom trening i kampkunsten aikido. Han har også utforsket temaet fra et akademisk perspektiv, noe som har resultert i en doktoravhandling som han skal disputere 2. september ved NTNU. I samtalen peker han blant annet på hvordan tilstedeværelse kan forstås som “limet som holder mennesker sammen” og han benytter blant annet det østlige begrepet tomhet for å peke på noen aspekter ved tilstedeværelsens natur. Håkon advarer også om faren ved å neglisjere betydningen av tilstedeværelse og mot slutten gir han flere eksempler på hvordan tilstedeværelse kan oppøves gjennom enkle øvelser i hverdagen.

Episode linker:
Hjemmesiden til Håkon Fyhn

 

 

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
 • http://www.facebook.com/profile.php?id=530306112 John Richard Hanssen

  Hei James og Håkon!

  Spennende samtale dere har hatt, og tok meg selv i å begynne å gå langsomt mens jeg luftet hunden. Som prosessleder satte jeg også særlig pris på den del hvor dere snakket om kreativitet i en samtale – og det er et emne jeg håper på å utforske videre sammen med dere.

  Ser også klare paralleller mot Otto Scharmer og Theory U, og da spesielt i forhold til begrepet Skapende Nærvær (Presencing).

  Mvh, John Richard

 • James Arnfinsen

  Håkon Fyhn skal holde en workshop sammen med danser/PhD stipendiat Anita Valkemäki fredag 13. mars i Trondheim. Workshoppen handler om noe av det samme vi utforsket i podcasten over:

  I forbindelse med prosjektet «Moving and writing between formlessness and form» inviterer vi til workshop der deltakerne inviteres til å ta del i utforskningen av «punktet» mellom formløshet og form.

  Temaet er veldig kort fortalt: Hvordan reflektere over erfaringer med improvisasjon i bevegelse og kontakt? Vi legger til rette for improvisert bevegelse der vi utforsker det som skjer i «punktet» der bevegelsen tar form fra en uformet fornemmelse eller impuls. Med jevne mellomrom stopper vi opp og hopper inn i spontanskriving. Denne konsentrerer seg også om punktet der form oppstår, nå som tekst. Tanken er at vi ikke skal forsøke å representere bevegelsen i tekst, men heller la teksten oppstå fra det samme stedet som bevegelsen, og slik åpne for refleksjon. Hva kan vi lære av dette?

  https://norscenelabbet.wordpress.com/2015/03/02/workshop-fredag-13-mars-improvisasjon-og-refleksjon-i-bevegelse-og-tekst/