Episode 6: Bærekraftig endringsledelse

I denne episoden snakker jeg med “endringsagent” John Richard Hansen. Vi utforsker hvordan organisasjonsutvikling kan faseliteres på en bærekraftig måte. Vi går samtidig nærmere inn på hva som ligger i en bærekraftig forståelse av endringsprosesser, og John Richard illustrerer blant annet med ADKAR-modellen. Bokstavene står for Acknowledge, Desire, Knowledge, Ability og Reinforcement.  John Richard poengterer videre at motivasjon (D) og forankring (R) er de aspektene ved endringsprosesser som ofte neglisjeres. Mot slutten snakker vi om initiativet “Skapende Sirkler”, en tverrfaglig konferanse som skal holdes i Trondheim i 19. – 20. oktober (2011). Kom gjerne med feedback dersom du har noe på hjertet.

Episode linker:

Foretaket til John Richard: Abilator
Mer om ADKAR-modellen
Konferansen Skapende Sirkler 19. – 20. oktober i Trondheim
Skapende Sirkler på Facebook
Studiet Skapende Yrkesutøvelse ved NTNU

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • James Arnfinsen

    John Richard Hansen har skrevet en innsiktsfull artikkel om Rom og retning i prosessledelse. Her er et kort utdrag:

    I rommet legger man det å “være”, åpne opp, bruke intuisjon, gi slipp på forestillinger, hengi seg til det som kommer, være rommelig og avslappet. Dette er en god tilstand å arbeide mot som prosessleder, og en tilstand som åpner opp for kreativitet og nye løsninger. Det er en tilstand hvor man både får tid og rom til å lytte til seg selv – og lytte både til de nærmeste og samfunnet forøvrig. Man kommer tett på sine verdier. Det som kjennetegner rommet er avspenthet, omsorg og selvorganisering. Man kommer inn til “kilden”, samtidig som man er i en tilstand hvor hjernens nevroner er i stand til å lage nye koblinger / nye tanker (les mer om thetabølger og kreativitet).

    Retning handler om å gjøre, være aktiv, konsentrere seg, ha fokus og holde fast i en intensjon. Det handler om å ta den kunnskapen man har ervervet seg, og omsette den til konkrete handlinger – drive ting fremover. Min påstand er at mye av den ledelse – og prosessledelse – vi ser i virksomhetene i dag er preget av hovedsaklig retning. Som prosessleder har vi mange gode verktøyer vi kan benytte her, og for min egen del har jeg fått med meg mange gode modeller og teknikker fra min tid i Danske Bank og Capgemini som henholdsvis intern og ekstern konsulent