Episode 5: Mindfulness – en trening i mot og tillit til livet

I denne episoden snakker jeg med Michael de Vibe over Skype. Han er lege og forsker blandt annet på mindfulness. De siste 20 årene har det vært en økt interesse for å anvende ulike meditasjonsformer i sekulære sammenhenger. Michael de Vibe forteller om den historiske bakgrunnen, utviklingen og applikasjonen av nettopp mindfulness. Vi samtaler også om hvilke forutsetninger som bør ligge til grunn for individer som ønsker å arbeide med indre praksis i en profesjonell sammenheng.

”Å våge å være tilstede med meg selv, være tilstede med mine medmennesker, være tilstede med livet – akkurat slik det er – det er den virkelige store utfordringen” – Michael de Vibe

PS! Gjør oppmerksom på at intervjuerens stemme måtte legges på i ettertid, da den delen av opptaket for det meste ikke fungerte. Skulle det virke som om vi ikke er tilstede for hverandre, så er det tekniske årsaker til det – ikke menneskelige! (haha)

Dersom du blir inspirert (eller provosert) av dette intervjuet, og ønsker å skrive et kortere eller lengre innlegg i etterkant, kan du sende inn bidrag via følgende side. Artiklene vil bli publisert sammen med intervjuet og på en egen samleside.

Episode linker:

Michael de Vibe
NFON (Norsk Forening for Oppmerksomt Nærvær)
John Kabat-Zinn
Nå – tilstedeværelse i hverdagen (bok skrevet av Michael de Vibe)
Veilederutdanningen ved Diakonhjemmets Høyskole
Informativ artikkel om oppmerksomt nærvær
“Oppmerksomt nærvær for stressmestring virker” (02.02.2012)

Barn som våre lærere i nævær, ved Michael de Vibe from NFON on Vimeo.

James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) er lærer og arbeider i Osloskolen. Han har bred erfaring innenfor dialogbasert prosessledelse, nærværstrening og konflikthåndtering. Ta kontakt med James på følgende adresse: james.arnfinsen @ gmail.com
James Alexander Arnfinsen (redaktør)
James Alexander Arnfinsen (34) is a teacher, his subjects being geography, religious studies and sports science. He is currently working as a teacher in Oslo, Norway. In his spare time he practices Aikido, a Japanese martial art.
  • Elisabeth Kjellstrom

    Ännu en gång varmt tack för en otroligt fin intervju. Jag tyckte mycket om Michael de Vibes framställning om att all närvaroträning sker i samspel mellan mig själv, mina medmänniskor och världen. Eller som Andries Kroese sa: Allt hänger ihop….Och dina frågor ledde till en fin helhet kring hur Mindfulness kan integreras i vardagen och det främjande hälsoarbetet. Jag ser fram emot kommande intervjuer! 

    • James Arnfinsen

      Jeg er selv spesielt opptatt av det du nevnte som “att all närvaroträning sker i samspel mellan mig själv, mina medmänniskor och världen”. Jeg tror det er essensen i hva som ligger i showets undertittel, evnen til å se de forskjellige sammenhengene mellom personlig, relasjonell og organisatorisk utvikling. Hvordan jeg “er” har mye og si for hvordan “du” er osv. Fredsprisvinner Leymah Gbowee oversetter det afrikanske ordet “Ubuntu” som “I am what I am because of who we all are”. Jeg synes det er fint..